Categorieën


VerzendingRetourneren

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen in de machine.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

  • waarop het artikel in je bezit is: 
  • bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
  • bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

  • het artikel compleet is
  • in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking.
  • Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt danwel beschadigd, mogen wij jou aansprakelijk stellen.

 

Besluit je het artikel retour te sturen? Meld dit dan eerst retour via uw account. Klik op 'mijn bestellingen' en ga verder bij 'details'. Vul de reden van retour in en wacht op uw RMA nummer. Deze ontvangt u zo snel mogelijk in uw mailbox, dit kan 2 werkdagen duren.

 

Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet je eventuele betaalverplichting. Je zult wel binnen de gestelde termijn moeten betalen. Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heb je de bestelling vooraf met iDEAL betaald, dan storten wij dit zo spoedig mogelijk op je rekening. Dat betekent: binnen 5 dagen na verwerking van het retour en uiterlijk 14 dagen na je retourmelding. Heb je verzendkosten betaald toen je de bestelling plaatste? Dan krijg je deze kosten terug als je de gehele bestelling retour stuurt (dit geldt niet voor kosten voor het retour sturen van uw bestelling). Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij ons hebt betaald.

 

Garantie

De verstuurde accu heeft een strenge kwaliteitscontrole ondergaan. Indien de accu desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren we dit ten zeerste en verzoeken we je contact met ons op te nemen via info@accu-company.nl. Naast de leveringsvoorwaarden hanteren wij garantievoorwaarden, zonder beperking van de wettelijke rechten.

  • •U kunt tot maximaal 2 jaar na aankoop aanspraak maken op de garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en productiefouten.
  • Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect heeft geconstateerd worden gemeld aan AccuCompany.  Na afloop van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden.
  • Als het defect binnen de garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw product retour. Bij herstel of omruil van het product vangt de garantietermijn niet opnieuw aan.

De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van de accu, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij werkzaamheden aan de accu die niet door AccuCompany zijn uitgevoerd.