Categories


VerzendingGarantie 

 

Geachte koper,

Deze accu  heeft een strenge kwaliteitscontrole ondergaan. Indien de accu desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren we dit en ten zeerste en verzoeken we u contact met ons op te nemen via email. Hieronder staan onze garantievoorwaarde, zonder beperking van uw wettelijke rechten.

•U kunt tot maximaal 1 jaar na aankoop aanspraak maken op de garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en productiefouten.

•Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect heeft geconstateerd worden gemeld aan AccuCompany.  Na afloop van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden.

•Als het defect binnen de garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw product retour. Bij herstel of omruil van het product vangt de garantietermijn niet opnieuw aan.

De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van de accu, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij werkzaamheden aan de accu die niet door AccuCompany zijn uitgevoerd.

 

 

 

Gebruiksaanwijzingen

 

Download hier de nederlandstalige gebruikaanwijzing voor accu's tbv accugereedschap

 

 

www.AccuCompany.nl